Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad
srpski
madjarski
engleski
Menu Close Menu
Nucleus, Novi Sad
Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

• Toplotna pumpa voda - voda ili vazduh - voda
Izbor je na vama •

Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

Nakon odluke o instalaciji sistema sa toplotnom pumpom, vrlo je važno odlučiti koji tip pumpe je optimalan za konkretne uslove, uzimajući u obzir pre svega ekonomičnost i prilagodljivost situaciji na terenu. Samo uz pažljivo odabran model, prilagođen individualnim potrebama objekta moguće je iskoristiti sve pogodnosti ovakvih sistema grejanja.

Izvor energije - voda ili vazduh?

Osnovna razlika između modela pumpe voda - voda i vazduh - voda je upravo u izvoru iz koga se crpi energija - u pitanju su podzemne vode (toplotne pumpe voda - voda) ili vazduh iz okoline (toplotne pumpe vazduh - voda).

Oba izvora energije su obnovljiva, neiscrpna i besplatna, tako da svakako neće postojati nikakve posledice po prirodu i ekosistem, ni u jednom slučaju. Istovremno su oba izvora energije vrlo jednostavno iskoristiva i energija koja se iz njih crpi predstavlja gotovo tri četvrtine ulazne energije, dok se električna energija koristi samo za rad pumpe u veoma malom procentu.

Zaključuje se da se uz obe varijante Nucleus toplotnih pumpi ostvaruje velika ušteda uz maksimalnu energetsku efikasnost

Prednost toplotnim pumpama voda - voda daje se upravo zbog stabilnosti temperature podzemnih voda koje predstavljaju glavni energetski izvor. S obziorm na činjenicu da je temperatura podzemne vode u našoj zemlji tokom cele godine oko 14 °C, moguće je planirati i predvideti troškove grejanja vrlo pouzdano i precizno, bez većih iznenađenja i odstupanja. Voda ove temperature se veoma lako zagreva, ali i hladi, pa se postiže maskimalna efikasnost sistema i u slučaju grejanja i hlađenja objekta.

Kod toplotnih pumpi vazduh - voda, energetska efikasnost, a samim tim i procenat uštede novca na godišnjem nivou zavise od spoljne temperature vazduha koja je vrlo promenljiva. Pogodnost pumpi vazduh - voda je u tome što su kao i pumpe voda - voda potpuno prilagođene za rad na veoma niskim i na veoma visokim temperaturama (od - 35°C do + 40°C), tako da su uprkos promenljivosti koeficijenta energetske efikasnosti u toku godine svakako i dalje veoma isplativa varijanta na našim prostorima u odnosu na druge tradicionalne načine grejanja i hlađenja

Ukoliko se osvrnemo na koeficijente energetske efikasnosti (COP) obe varijante toplotne pumpe, može se istaći sledeće:

  1. Toplotne pumpe voda - voda ostvaruju COP od 4 do 7, što govori o maksimalnoj uštedi do 85 %.
  2. Toplotne pumpe vazduh - voda ostvaruju COP od 2,5 do 6,3, koja može rasti i opadati tokom grejne sezone, pa se njihovom upotrebom ostvaruje ušteda od 60 % do 85 % u zavsinosti od režima rada i u temperature vazduha,

Zaključuje se da su toplotne pumpe voda - voda ekonomski prihvatljivije po pitanju dugoročnih troškova grejanja i hlađenja.

Rad bez emisije štetnih gasova

Oba modela Nucleus toplotnih pumpi su ekološki prihvatljiva varijanta, pa se u odnosu na grejanje na fosilna goriva može govoriti o smanjenju zagađenja vazduha i emisije ugljen-dioksida u atmosferu od 85 % do 99 %, što svakako nije zanemarljiv podatak, ukoliko se u obzir uzme činjenica da je grejanje deo svakodnevice.

Ekološka prednost Nucleus toplotnih pumpi u odnosu na druge toplotne pumpe na tržištu je u korišćenju savremenih ekoloških fluida Honeywell L40X, 1234yf i 1234ze, koji doprinose gotovo potpunom smanjenju zagađenja.

Potrebe i zahtevi zemljišta i objekta - važan faktor prilikom izbora

Iako veća isplativost na dugoročnom planu daje prednost toplotnim pumpama voda - voda, inicijalni troškovi instalacije su veći nego prilikom postavljanja sistema sa pumpama vazduh - voda.

Instalacija sistema sa toplotnim pumpama voda - voda je složena, ali se kompletno postavlja pod zemljom, pa je velika prednost upravo u odlično iskorišćenom prostoru, bez narušavanja izgleda okoline. Sama toplotna pumpa može se postaviti i u podrumu ili u nekoj od prostorija u objektu, gde će zauzimati minimalno prostora.Toplotne pumpe vazduh - voda ne zahtevaju instalaciju složenog sistema, ali se moraju postaviti spolja (ispred objekta, na terasi i slično).

Kako bi se došlo do optimalnog rešenja, pre svega treba uzeti u obzir veličinu i funkciju objekta za koji se grejni sistem instalira.

Kod objekata veće površine i većih zahteva svakako će i inicijalno ulaganje u sistem sa pumpom voda - voda vrlo brzo doneti finansijski benefit, dok se u slučaju manjih stambenih jedinica, pumpe vazduh - voda mogu pokazati kao isplativije uprkos nešto većim troškovima na godišnjem nivou u odnosu na potencijalne troškove sa pumpama voda - voda.

Istovremno se varijanti vazduh - voda svakako daje prednost i u slučaju nepostojanja izvora podzemnih voda i nemogućnosti postavljanja dva apsorciona bunara koji su potrebni za rad sistema sa pumpama voda - voda.

Ubedljiva prednost toplotnih pumpi voda - voda u industriji i poljoprivredi

Postojanje specijalnih visokotemperaturnih toplotnih pumpi voda  - voda svakako je još jedna prednost ovog modela, koja je posebno značajna za inudustrijske pogone i postrojenja, kao i poljoprivredna gazdinstva, gde je potrebno obezbediti visoku temperaturu za različite tehnološke procese, ali i veliku količinu tople sanitarne vode.

Ono što ovaj model čini jedinstvenim upravo je mogućnost dostizanja izlazne temperature do 95 °C i za ovakve potrebe će toplotne pumpe voda - voda> biti jedina mogućnost, koja doprinosi uštedi do 75% u odnosu na druge grejne sisteme, a Nucleus visokotemperaturne pumpe voda - voda zahvaljujući korišćenju ekoloških fluida doprinose smanjenju zagađenja za 99,9 %.

Višestruke prednosti oba modela za najbolji individualni izbor

Može se zaključiti da oba modela toplotnih pumpi ostvaruju svoj maksimalni učinak upravo pžljivim odabirom prema individualnim potrebama i zahtevima objekta, a ono što svi modeli Nucleus toplotnih pumpi garantuju u odnosu na druge modele na tržištu i posebno u odnosu na tradicionalne vidove grejanja (ugalj, gas, drva) jeste izuzetna ušteda, uz ekološku odgovornost i maksimalni komfor pri korišćenju.

banner devojka

Izdvojeno iz bloga

vesti

Ekologija

Sistem grejanja putem toplotnih pumpi voda-voda predstavlja moderan pristup zagrevanja objekata koji ima visoku efikasnost u pogledu iskorišćenja energije što daje ovom sistemu mogućnost široke primene. Koje su prednosti i mane ovog sistema u odnosu na ostale vidove grejanja.

Pročitaj više

vesti

Ekonomičnost

Koristeći obnovljiv izvor energije, toplotne pumpe voda – voda omogućava veoma jednostavno iskorišćavanje potencijala vode što omogućava veliku uštedu uz maksimalnu energetsku efikasnost. Pogledajmo koje su prednosti a koje mane ovog sistema grejanja u odnosu na druge vidove.

Pročitaj više

vesti

Prilagodljivost okolini

Nakon odluke da implementirate moderan sistem grejanja sledi odluka koji sistem ugraditi i koji je najpogodniji za vaš dom ili poslovni prostor a kako bi se iskoristile sve pogodnosti tog sistema grejanja. Pogledajte komparativni pregled, prednosti i mane ova dva sistema grejanja.

Pročitaj više

Linija
top