Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad
srpski
madjarski
engleski
Menu Close Menu
Nucleus, Novi Sad
Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

• Nucleus toplotne pumpe voda - voda •

Heating solution
Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

Iskoristite neiscrpnu i obnovljivu energiju zemlje ili vode

Geotermalne toplotne pumpe voda - voda koriste energiju zemlje ili podzemnih voda, pretvarajući je u toplotnu energiju za sistem grejanja i hlađenja ili pripremu sanitarne tople vode za ceo objekat. Ovakav izvor energije je neiscrpan, jer se preuzeta količina podzemne vode ohlađena vraća u apsorpcioni bunar, pa se, prema tome, ne remeti prirodni podzemni tok.

Zašto je važno pratiti koeficijent učinka?

Koeficijent učinka (COP) predstavlja odnos između energije koja je uložena i energije koju dobijamo na izlazu, za grejanje (ili hlađenje). Što je ovaj koeficijent veći to je, dakle, bolja energetska efikasnost sistema, što automatski podrazumeva i veću uštedu novca, ali i energije.
Praćenje energetske efikasnosti postiže se uporednom analizom koeficijenta učinka.
Prilikom grejanja na struju ovaj koeficijent je 1, a odnos uložene i utrošene energije 1:1, što znači da se sva uložena eletkrična energija koristi za proizvodnju toplotne enrrgije. Ukoliko bilo koji grejni sistem nije u potpunosti savršen, vrlo često dolazi i do gubitaka enrgije, pa je samim tim i učinak manji, dok troškovi rastu.

Maksimalni učinak, uz uštedu do 80 %

Instalacijom Nucleus toplotne pumpe voda - voda vrednost faktora COP ne pada ispod 4, što u praksi znači da se za uložen 1 kW električne energije proizvodi 4 kW na sat. Na ovaj način odnos između uložene i izlazne energije iznosi 1:4, što znači da ušteda novca  dostiže minimum 75 % u poređenju sa grejanjem na struju.
Koeficijent učinka zasvisi od izlazne temperature sistemske vode, pa se samim tim njegova vrednost u režimu grejanja kreće od 4 do 7, što govori o maksimalnoj uštedi do 85 %.

Stabilnost energetske efikasnosti i troškova odnosi se i na letnje mesece, kada se sistem koristi za hlađenje, a COP može dostići i vrednost 5, što u praksi znači  - ušteda do 80 % u odnosu na korišćenje klima uređaja.

Pored odličnog učinka, još jedna od prednosti toplotnih pumpi koje rade na principu voda - voda je u tome što je učinak stabilan tokom cele godine, upravo zbog stabilnosti temperature podzemnih voda (optimalno oko 14 °C tokom cele godine), bez obzira na temperaturu vazduha.

Rezultat je mogućnost dugoročnog planiranja troškova, što je svakako jedan od prioriteta pri donošenja odluke o instalaciji određenog grejnog sistema.

Prednosti toplotnih pumpi voda - voda

 • Ušteda do 85 % u odnosu na druge tipove grejnih ili rashladnih sistema.
 • Ekološki potpuno prihvatljiv grejni sistem.
 • Geotermalne pumpe mogu se koristiti i prilikom drastično niskih i drastično visokih temperatura (od - 35 ˚C do + 43 ˚C), uz potvrđeno veliko zadovoljstvo korisnika
 • Sistem je prilagođen za zagrevanje i hlađenje čitavog objekta, kao i za zagrevanje sanitarne vode za čitav objekat, uz jednostavno održavanje.
 • Konstanta temperatura podzemnih voda i zemlje omogućava dugoročno i precizno predviđanje i planiranje troškova, uz maksimalnu efektivnost.
 • Operativni i servisni troškovi su izuzetno niski nakon instalacije sistema.
 • Mogu se povezati sa već postojećim sistemom grejanja, koristeći postojeće radijatore ili fancoil uređaje, što proces promene grejnog sistema čini ekonomičnijim i jednostavnijim.
 • Zbog potrebe za postavljanjem bunara, instalacija sistema je skuplja od instalacije sistema sa pumpama vazduh - voda, ali se na dugoročnom planu postiže veća ušteda novca i energije zbog velike i stabilne efikasnosti tokom cele godine.

Da li Nucleus toplotne pumpe voda - voda odgovaraju vama?

S obziorm na to da je za instalaciju ovog grejnog sistema potrebno izbušiti rupu za bunar ili postavku geotermalnih sondi, najpre se mora utvrdiit da postoje uslovi za postavku sistema.  Savet stručnjaka nakon analize zemljišta i kvaliteta podzemnih voda pomoći će u donošenju odluke o optimalnoj varijanti. Ukoliko nema dovoljno prostora za bunar ili su podzemne vode lošeg kvaliteta, svakako će bolji izbor biti Nucleus toplotna pumpa vazduh - voda, koja se instalira bez zahteva ovog tipa.

Odaberite odgovarajući model Nucleus pumpe za svoje potrebe

Kako bi odgovorile na različite zahteve korisnika, u ponudi su tri modela Nucleus toplotnih pumpi voda - voda.

SIMPLITY

 • Osnovni model Nucleus toplotnih pumpi voda - voda
 • Simplity modeli korsite termoekspanzioni ventil, čija je osnovna uloga kontrola protoka rashladnog medija u isparivač, kao i pregrevanja na izlasku iz isparivača
 • Na displeju uređaja može se pratiti temperatura vode na ulazu i izlazu

Ukoliko tražite jednostavnu varijantu, uz maksimalnu učinkovitost, bez potrebe za stalnim praćenjima, proračunima i daljinskom kontrolom - Simplity model je optimalna varijanta za vaše potrebe.

COMFORT

 • Razlika u odnosu na onsovni model Simplityje u postojanju elektro ekspanzionog ventila, koji, u odnosu na klasični termoekspanzioni, ima precizniji rad, a samim tim i bolju kontrolu protoka fluida i pregrevanja na izlasku iz isparivača.
 • Na uređaju se nalazi kontrolni panel sa tasterima, kojii služi za praćenje i kontrolu različitih parametara:
 • Praćenje temperatura izlazne i ulazne vode
 • Kontrola pritiska
 • Kontrola protoka bunarske vode
 • Uvid u broj sati aktivnog rada toplotne pumpe
 • Prikaz energetskog bilansa
 • Provera energetske efikasnosti uz očitavanje koeficijenta učinka (COP), koji se automatski preračunava

Ukoliko želite sistem maksimalne efikasnosti i preciznosti, uz dodatnu mogućnost monitoringa - Comfort model je optimalna varijanta za vaše potrebe.

LUX

 • Razlika u odnosu na onsovni model Simplity je u postojanju elektro ekspanzionog ventila, koji u odnosu na klasični termoekspanzioni ima precizniji rad, a samim tim i bolju kontrolu protoka fluida i pregrevanja na izlasku iz isparivača.
 • Lux model se po pitanju ugrađenih komponenti ne razlikuje od Comfort modela, a ono što ga čini jedinstvenim su dodatne mogućnosti i komfor pri monitoringu.
 • Na uređaju se nalazi kontrolni panel osetljiv na dodir, kojii služi za praćenje i kontrolu različitih parametara:
 • Praćenje temperature izlazne i ulazne vode
 • Kontrola pritiska
 • Kontrola protoka bunarske vode
 • Uvid u broj sati aktivnog rada toplotne pumpe
 • Prikaz energetskog bilansa
 • Provera energetske efikasnosti uz očitavanje koeficijenta učinka (COP), koji se automatski preračunava
 • Posebna pogodnost je i mogućnost instalacije kontrolnog panela u prostoriji, uz žičanu vezu sa uređajem. Na ovaj način se omogućava jednostavni monitoring sa odabranog mesta u objektu.
 • Moguće je instalirati uređaj za konekciju sa internetom, pri čemu se putem aplikacije uređaj može kontrolisati sa telefona, tableta ili računara.

Ukoliko tragate za maksimalnim učinkom i preciznošću, uz dodatni komfor koji pruža monitoring putem panela osetljivog na dodir ili mogućnost daljinskog upravljanja - Luxmodel je optimalna varijanta za vaše potrebe.

toplotna pumpa voda voda tok energije toplotne pumpe

okNucleus toplotna rešenja

simplity toplotne pumpe

Simplity toplotna pumpa

Toplotna pumpa simplity radi na sličnom principu kao ostale pumpe koje koriste snagu geotermalnih izvora energija sa bitim razlikama koje mogu da doprinesu efikasnijem iskorišćenju energije radi bolje zagrevanja i hlađenja.

lux toplotne pumpe

Lux toplotna pumpa

Ova toplotna pumpa koristi konstantnu temperaturu zemlje kao izvor energije za zagrevanje ili hlađenje rashladne tečnosti jer je temperatura zemlje leti hladnija a zimi toplija od temperatue vazduha.

comfort toplotne pumpe

Comfort toplotna pumpa

Bilo da se toplotna energija zemlje crpi preko podzemnih voda (bunara) ili direktno preko same zemlje ovaj vide energije je obnovljiv i ne ostavlja nikakve posledice po eko sistem.

Linija
banner devojka
top