Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad
srpski
madjarski
engleski
Menu Close Menu
Nucleus, Novi Sad
Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

• Nucleus visokotemperaturne toplotne pumpe •

Heating solution
Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

Neiscrpna energija iz prirode za postizanje visokih temperatura

Visokotempreturne toplotne pumpe koriste toplotu niskotemperaturnih energetskih prirodnih izvora za proizvodnju veoma visokih temperatura, uz maskimalnu efikasnost i iskoristivost energije, bez gubitaka. Električna energija koristi se minimalno, dok se 75 % energije crpi besplatno iz prirode.

Ostvarivost temperature do 95 °C

Ono što ovaj model čini jedinstvenim upravo je mogućnost dostizanja izlazne temperature do 95 °C, što nije moguće ostvariti klasičnim modelima toplotnih pumpi. Ova temeratura se, zahvaljujući posebnom principu rada i korišćenju najsavremenijih rashladnih fluida, postiže jednostavno, bez obzira na varijacije spoljašnje temperature vazduha.

Odličan izbor za industrijska postrojenja i poljoprivredna gazdinstva

S obziorm na to da potreba za visokom tepmeraturom do 95 °C uglavnom ne postoji u privatnim domaćinstvima, visokotemperaturne pumpe su optimalan izbor za velika industrijska postrojenja i pogone, kao i poljoprivredna gazdinstva, gde je neophodno svakodnevno obezbediti veliku količinu toplotne energije, kako za zagrevanje objekata i proces proizvodnje, tako i za obezbeđivanje velike količine potrošne vode.

Visokotemperaturna pumpa za zagrevanje stambenih objekata?

U nekim slučajevima voskotemperaturna pumpa može biti bolji izbor od klasične toplotne pumpe i za zagrevanje velikih objekata poput stambenih zgrada ili hotela.
Svoju primenu opravdava kod starijih zgarda gde je izolacija objekta takva da ne ispunjava zahteve za instalaciju niskotemperatrnih pumpi, a troškovi dodatne izolacije bi bili ekonomski neopravdani, kao i kod novijih zgrada kod kojih izolacija ne ostvaruje potrebne efekte zbog velikih staklenih površina.
I u ovim slučajevima, ona predstavlja znatno ekonomičniji, praktičniji i svakako ekološki prihvatljiviji  izbor od grejnih sistema sa fosilnim gorivima ili biomasom.

Dugoročna isplativost i stabilnost troškova

Dosadašnji rezultati uporednih istraživanja pokazuju da grejni sistemi sa toplotnim pumpama ostvaruju znatno veći učinak od najzastupljenijih sistema, koji koriste fosilna goriva.
Uštedom energije i korišćenjem obnovljivih izvora, istovremeno se štedi i novac.
Iako je neophodno inicjalno ulaganje u instalaciju sistema, isplativost se postiže u kratkom periodu, u zavsnosti od veličine i potreba objekta, a zahvaljujući konstantno većem učinku do 75 %.

Ekonomičnosti posebno doprinosi mogućnost istovremenog korišćenja energije za grejanje i hlađenje. Ukoliko se sistem postavi tako da primarno zagreva medijum u procesu prozivodnje i istovremeno rashlađuje drugi medijum (magacinski prostor, kancelarije…), postiže se maksimalna energetska efikasnost.
Srazmerno količini utrošene energije, povećava se i procenat uštede, što kod velikih potrošača svakako rezultira veoma brzom isplativošću instalacije.

Pored izbegnutih troškova za nabavku energenata, istovremeno se gubi i potreba za njihovim transportom i skladištenjem, smanjuje se zavisnost od stalnog i neizvesnog rasta cena, što dodatno govori u prilog ekenomičnosti sistema sa toplotnim pumpama.
Nakon postavljanja instalacije, troškovi su izvesni, stabilni i dugoročno predvidivi.

Izrada Nucleus visokotemperaturne toplotne pumpe po meri

Posebna pogodnost Nucleus visokoteperaturnih toplotnih pumpi je konstrukcija uređaja prema individualnim zahtevima objekta. Uređaj se maksimalno prilagođava potrebama i uslovima na terenu, pri čemu se omogućuje postizanje maksimalnog koeficijenta učinka, a izbegavaju se nepotrebni troškovi i gubici energije.

Ekološka odgovornost - imperativ indsutrijskih pogona

Pored ekonomičnosti kao važnog faktora prilikom donošenja odluke o izboru sistema grejanja, u obzir treba uzeti i ekološku odgovornost, koju ovako važna odluka neminovno nosi.
Činjenica da gotovo 70 % energije koja se koristi u svetu potiče iz ekološki neprihvatljivih fosilnih goriva - govori nam o konstantnom narušavanju ekološke ravnoteže, a glavnu ulogu u ovom lancu upravo imaju veliki industrijski pogoni kao najveći potrošači.
Savremene težnje društva ogledaju se u obezbeđivanju ekološki prihvatljivih postrojenja, kako bi se ograničio štetni uticaj dosadašnjih sistema i osigurala zdravija sredina u budućnosti. Dosad nanete štete prirodi i čitavom ekosistemu ne mogu se ispraviti, ali zahvaljujući  inovativnim tehnologijama, osigurava se smanjenje štetnog dejstva, koje bi, ukoliko se nastavi eksploatacija fosilnih goriva dosadašnjim tempom, u vrlo kratkom periodu dovelo do ekoloških katastrofa većih razmera.
Upravo je najveća odgovornost u rukama velikih industrija kao najvećih eksploatatora energije.

Smanjena emisija ugljen-dioksida za 99,9 % uz Nucleus visokotemperaturne toplotne pumpe

Viskotemperaturne pumpe su optimalna varijanta uz pomoć koje se, izbegavanjem sagorevanja fosilnih goriva, emisija ugljen-dioksida, kao jednog od gasova staklene bašte, smanjuje na minimum, pri čemu se direktno doprinosi smanjenju koeficijenta globalnog zagrevanja.
Genralno se korišćenjem modela visokotemperaturnih pumpi koji postoje na tržištu emisja gasa staklene bašte smanjuje za minimum 50 %, a prednost Nucleus toplotnih pumpi u odnosu na ostale na domaćem tržištu upravo je u korišćenju ekološkog rashladnog fluida HFO, koji omogućuje emisju ugljen-dioksida manju za ćak 99,9 %.
Zaključuje se da njegova upotreba ne nosi nikakve posledice po prirodu i ekosistem, jer nema stvaranja efekta staklene bašte, samim tim ni globalnog zagrevanja, a s obzirom na količinu iskorišćene energije u velikim indsutrijskim pogonima, ovaj podatak ne samo da nije zanemarljiv, već treba biti jedan od ključnih faktora za donošenje ekološki odgovorne odluke o izboru grejnog sistema.
HFO fluidi koje koriste Nucleus toplotne pumpe su najsavremeniji produkt svetski poznate kompanije Honeywell - pod nazivom 1234yf i 1234ze.
Prema istraživanjima ove kompanije, masovnom upotrebom ovih fluida, do 2025. godine izbeći će se emisjija enromne količine ugljen-disokida, koja se procenjuje na  475 miliona tona. Ukoliko se uzme u obzir progresivni razvoj industrije, ovaj podatak je dovoljan argument za izbor ekološki potpuno prihvatljivog sistema sa Nucleus toplotnim pumpama.

Savršen spoj - ušteda uz ekološku odgovornost

Briga o troškovima osnovnog vida snabdevanja toplotnom energijom sakako je neizostavni deo poslovanja, posebno kada se u obzir uzme potrebna količina energije na godišnjem nivou. Ušteda do 75 % srazmerno kapacitetu industrije svakako je podatak koji će Nucleus toplotne pumpe izdvojiti iz mase različitih grejnih sistema.
Pored toga, opredeljenjem za ovakav ekološki orijentisan sistem, doprinosi se razvoju savremene industrije koja će svoj benefit ostvarivati bez posledica po čoveka i prirodu, što je svakako jedan od imperativa renomiranih kompanija, usmerenih ka inovativnom i modernom pristupu tehnologiji.

nucleus visokotemperaturna toplotna pumpa kruženje energije

okNucleus toplotna rešenja

simplity toplotne pumpe

Simplity toplotna pumpa

Toplotna pumpa simplity radi na sličnom principu kao ostale pumpe koje koriste snagu geotermalnih izvora energija sa bitim razlikama koje mogu da doprinesu efikasnijem iskorišćenju energije radi bolje zagrevanja i hlađenja.

comfort toplotne pumpe

Comfort toplotna pumpa

Bilo da se toplotna energija zemlje crpi preko podzemnih voda (bunara) ili direktno preko same zemlje ovaj vide energije je obnovljiv i ne ostavlja nikakve posledice po eko sistem.

lux toplotna pumpa

Lux toplotna pumpa

Ova toplotna pumpa koristi konstantnu temperaturu zemlje kao izvor energije za zagrevanje ili hlađenje rashladne tečnosti jer je temperatura zemlje leti hladnija a zimi toplija od temperatue vazduha.

Linija
Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad
top