Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad
srpski
madjarski
engleski
Menu Close Menu
Nucleus, Novi Sad
Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

• Nucleus toplotne pumpe - Ekonomičnost •

Heating solution
Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

Besplatna energija iz prirode

Toplotne pumpe koriste “besplatnu” energiju iz prirode, a struja je potrebna minimalno samo za pokretanje toplotne pumpe!
Izvori energije su svuda oko nas - zemlja, voda ili vazduh. Iskoristi ih na pravi način istovremeno znači i uštedeti novac i poštedeti prirodu smanjenjem štetnog ugljen-dioksida koji narušava ekološku ravnotežu.
Dobra vest je da, osim što su besplatni, izvori energije koju koriste toplotne pumpe su takođe neiscrpni.

Da bi se u potpunosti razumeo način uštede energije primenom sistema sa toplotnom pumpom, najpre se treba osvrnuti na njegov princip rada.
Efikasnost i ekonomičnost toplotnih pumpi leži upravo u činjenici da se toplota jednostavno prenosi sa jednog mesta na drugo, bez procesa sagorevanja radi stvaranja toplote.

Kako je moguće “preneti” toplotu sa jednog mesta na drugo?

Logično je da pri niskim temperaturama uvek osećamo hladnoću, pa je veoma teško zamisliti kako taj isti hladan vazduh može zagrejati bilo šta, a posebno čitav objekat i potrošnu vodu u njemu.
Ključ je u razumevanju zakona termodinamike prema kome toplota teži prenošenju sa toplijeg na hladniji objekat.
Jednostavan primer predstavlja hlađenje pregrejane vode - ukoliko lonac sa vodom stavite u činiju sa hladnom vodom, toplota se prenosi na hladnu vodu, koja pri tom postaje topla. Dakle, nema nestanka ili gubitaka toplotne energije, ona samo biva premeštena sa vruće na hladnu tečnost. Ako proces posmatramo u obrnutom smeru - hladniji objekat apsorbuje toplotnu energiju toplijeg objekta.
Upravo je ovo prinicp na kome se zasniva  funkcionisaje sistema sa toplotnom pumpom.

Kako je moguće iskoristiti hladan vazduh ili podzemnu vodu za grejanje prostorije?

Ključnu ulogu igra rashladna tečnost koja je sastavni deo sistema toplotne pumpe. Ovaj fluid protiče kroz ekspanzioni ventil pri čemu njegova temperatura drastično opada. Na taj način hladan spoljni vazduh ili podzemna voda postaju, u stvari, topliji od fluida. Toplota apsorbovana uz pomoć kondenzatora, prenosi se zahvajući rashladnom fluidu i oslobađa u prostoriji uz pomoć isparivača, dok se hladan vazduh iz prostorije “usisava” ventilatorima.

Ovim se zapravo može videti da fluid u okviru postavljenog sistema samo transportuje već postojeću energiju i sav utrošak energije se pripisuje radu samog kompresora toplotne pumpe.

Maksimalni učinak - ušteda do 75%

Postavljanjem sistema sa Nucleus toplotnim pumpama, uz minimalno ulaganje i stručnu instalaciju, obezbeđuje se mogućnost grejanja, hlađenja i zagrevanja sanitarne vode za ceo objekat tokom cele godine.

Ukoliko se posmatra koeficijent učinka (COP), koji predstavlja odnos između uložene i dobijene količine energije, a prmenom toplotnih pumpi njegova vrednost varira od 3 do 4, zaključuje se da se za 1 kW uložene električne energije ostvaruje učinak od 3 do 4 kW na sat vremena rada. Minimalna količina elektirčne energije utroši se samo za rad toplotne pumpe, dok je tri četvrtine dobijene energije - potpuno besplatno.
Rezultat se u praksi ogleda u uštedi novca čak do 75% u odnosu na grejne sisteme drugog tipa.

Radi što bolje efektivnosti sistema posebno treba voditi računa o pažljivom izboru modela toplotne pumpe (na raspolaganju su Nucleus toplotne pumpe voda - voda i vazduh - voda) i o snagi koja je potrebna za optimalne rezultate.
Maksimalna prilagođenost modela konkretnim uslovima i individualnim potrebama - doprinosi većoj ekonomičnosti sistema, jer se sprečavaju nepotrebni gubici energije.

Upravo zbog mogućnosti da se energija maksimalno iskoristivosti, toplotna pumpa je najekonomičniji izbor za grejni/ rashladni sistem, posebno ako se ušteda posmatra na dugoročnom planu.

Prednost korišćenja energije iz prirode je svakako i u njenoj obnovljivosti i negoraničenosti. Korićenjem prirodnih resursa smanjuje se zavisnost od stalnog rasta cene klasičnih energenata.

Dodatna prednost Nucleus toplotnih pumpi u odnosu na toplotne pumpe na domaćem tržištu je i u korišćenju ekološkog fluida, koji osim što utiče na smanjivanje zagađenja, doprinosi i boljoj efikasnosti. Uporedne analize pokazuju da se zahvaljujući njegovom korišćenju ostvaruje ušteda od 2 % do 23 % u odnosu na toplotne pumpe koje koriste druge vrste fluida.

Pored dugoročne isplativosti i komfora koji obezbeđuju korisnicima, toplotne pumpe postaju sve češći izbor za sisteme grejanja/hlađenja u hotelima i drugim velikim objektima, ali isto tako sve učestalije se koriste i u porodičnim kućama.

Ekonomičnost ovakvog sistema, uz dodatne pogodnosti koje sa sobom nosi - povećava i cenu nekretnine na tržištu.

Linija
vesti

Ekologija

Sistem grejanja putem toplotnih pumpi voda-voda predstavlja moderan pristup zagrevanja objekata koji ima visoku efikasnost u pogledu iskorišćenja energije što daje ovom sistemu mogućnost široke primene. Koje su prednosti i mane ovog sistema u odnosu na ostale vidove grejanja.

Pročitaj više

vesti

Ekonomičnost

Koristeći obnovljiv izvor energije, toplotne pumpe voda – voda omogućava veoma jednostavno iskorišćavanje potencijala vode što omogućava veliku uštedu uz maksimalnu energetsku efikasnost. Pogledajmo koje su prednosti a koje mane ovog sistema grejanja u odnosu na druge vidove.

Pročitaj više

vesti

Prilagodljivost okolini

Nakon odluke da implementirate moderan sistem grejanja sledi odluka koji sistem ugraditi i koji je najpogodniji za vaš dom ili poslovni prostor a kako bi se iskoristile sve pogodnosti tog sistema grejanja. Pogledajte komparativni pregled, prednosti i mane ova dva sistema grejanja.

Pročitaj više

Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

Nucleus Energy d.o.o.

Proizvodnja, prodaja i ugradnja toplotnih Sistema

Tel/Fax: +381 21 310 00 76
E-mail: office@nucleus-energy.com
Adresa: Zmaj Ognjena Vuka 20,
Novi Sad, Srbija

Radno vreme:
Pon – Pet: 08h – 16h
Sub: 09h – 15h

Matični broj: 20921609
Poreski br.: 108044682

Sistemi grejanja

Uslovi poslovnja:

Nucleus

Preduzeće Nucleus Energy d.o.o. osnovano je sa ciljem da se unapredi razvoj i proizvodnja toplotnih pumpi. Iskustvo od 30 godina u proizvodnji toplotnih pumpi sa novim tehnologijama današnjice, omogućiće najefikasniji vid grejanja i hlađenja. Ono što vam toplotna pumpa omogućava pored komfora, efikasnog grejanja, niskih troškova eksploatacije jeste i izuzetno štedljivo hlađenje tokom leta.

Facebook
Twiter
Google plus
In
© 2018. Nucleus Energy doo // Sva prava zadržana

Dizajn Studio Digital , Novi Sad
top