Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad
srpski
madjarski
engleski
Menu Close Menu
Nucleus, Novi Sad
Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

• Nucleus toplotne pumpe - Prilagodljivost okolini •

Heating solution
Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

Toplotne pumpe - prilagodljive različitim prostorima i temperaturama

Kao izvor energije za rad toplotne pumpe mogu se koristiti zemlja, voda ili vazduh, a koji od njih će biti najbolji izbor, utvrđuje se na osnovu analize prostora i okolnosti, kao i prema ceni instalacije sistema. Svaki izvor energije daće maksimalne rezultate samo uz pažljivu procenu ovih faktora, a prednost svakako treba dati medijumu koji garantue najvišu temperaturu i efektivnost uz minmalne troškove instalacije.

S obzirom na to da je optimalni izvor energije moguće izabrati, a prema tome i tip toplotne pumpe (vazduh-voda ili voda-voda), uz instalaciju odgovarajućeg sistema obezbeđuje se maskimalni učinak.

Oba modela toplotnih pumpi radiće efikasno i na veoma niskim kao i na veoma visokim temperaturama, u rasponu od - 35 do + 43,  tako da umerenoj klimi na našim prostorima veoma dobro pogoduju oba modela i garantuju visok stepen iskoristivosti prirodne (“besplatne”) energije.

Ključni faktori za instalaciju toplotne pumpe voda - voda

S obzirom na to da toplotne pumpe voda - voda koriste energiju podzemnih voda za nastanak toplotne energije, osnovni uslov za postavljanje sistema sa toplotnim pumpama voda - voda je mogućnost postavljanja bunara u blizini objekta. Potrebno je obezbediti dva bunara, jedan za usisavanje podzemne vode, a drugi za sprovođenje iskorišćene podzemne vode nazad.

Ukoliko je prethodni uslov ispunjen, potrebno je utvrditi kvalitet i količinu podzemnih voda na području postavljanja sistema.
S obziorm na različiti sastav podzemnih voda u različitim područjima, važno je obaviti analizu koja će potvrditi da bunarska voda ne sadrži pesak, teške metale ili prljavštine koje mogu dovesti do oštećenja toplotne pumpe.
Takođe je važno proveriti da li postoji dovoljna količina podzemne vode za potrebe rada toplotne pumpe. Za svaki model toplotne pumpe postoji propisana potrebna količina vode za rad, a vrednost se izražava u litrima po sekundi (l/ s). Primera radi, toplotna pumpa od 10 kW zahteva protok od 0,45 do 0,75 l/ s.

Temperatura vode ne sme biti ispod 5 °C, ali kada su u pitanju podzemne vode, ovaj faktor se ne dovodi u pitanje, pošto je njihova temperatura stabilna i kreće se između 10 °C i 15 °Ci. Ukoliko se kao izvor energije koriste površinske vode, poput jezera ili reka, važno je obratiti pažnju i na minimalnu temperaturu u toku godine.

Optimalna dubina bunara je oko 10 metara pa naviše, kako bi se obezbedila odgovarajuća ulazna temperatura podzemne vode. S obzirom na to da se troškovi instalacije sistema povećavaju sa porastom dubine bunara, kao i količina električne energije potrebne za rad, važno je poslušati savet stručnjaka u vezi sa optimalnom dubinom bunara za najbolje rezultate. Za instalaciju sistema za grejanje manjih objekata, dubina bunara ne bi trebalo da prelazi 15 metara, jer se na ovaj način postiže najekonomičniji rad sistema.

Ključni faktori za instalaciju pumpe vazduh - voda

Ono što model toplotnih pumpi vazduh - voda čini veoma praktičnim je njegova prilagodljivost svakom prostoru i temperaturi.
Instalacija sistema ne zahteva dodatni prostor van objekta, jer se toplotne pumpe postavljaju u nekoj od prostorija u objektu.  Važno je da temperatura u prostoriji gde se uređaj nalazi bude između 5 °C i 50 °C, što je vrlo jednostavno obezbediti, s obzirom na to da se radi o temperaturi unutar objekta.
Ove pumpe ne zazumaju previše prostora, pa se vrlo lako mogu prilagoditi i manjim objektima.

Snage toplotne pumpe prilagođava se potrebama objekta

Snaga toplotne pumpe prilagođava se individualnim potrebama potrošača.
Mogućnost odabira toplotnih pumpi razičite snage u zavisnosti od uslova i potreba doprinosi svakako ekonomičnosti sistema.
U obzir treba uzeti broj osoba koji koriste objekat (ovo je posebno značajno kod velikih objekata poput zgrada i hotela gde je stepen korišćenja veći), postojanje sudopera, tuševa, bazena kao i količinu tople  potrošne vode koju treba obezbediti.
Još jedan važan faktor na koji treba obratiti pažnju prilikom odabira optimalne snage toplotne pumpe jeste i kvalitet izolacije u objektu. Ukoliko je izolacija lošija, biće potrebna toplotna pumpa veće snage za postizanje željenih rezultata.

Prilagodljivost potrebama i maksimalna efektivnost

Mogućnost izbora izvora energije, sa samim tim i modela toplotne pumpe koji će dati najbolje razultate, kao i odabir odgovarajuće snage potrebne za individualne potrebe - govore o prilagodljivosti toplotnih pumpi najrazličitijim uslovima i zhtevima. Upravo ova prilagodljivost, uz maskimalnu efektivnost, jeste ono što sistem grejanja sa toplotnim pumpama čini veoma praktičnim i ekonomičnim izborom u odnosu na druge grejne sisteme.

Linija
vesti

Ekologija

Sistem grejanja putem toplotnih pumpi voda-voda predstavlja moderan pristup zagrevanja objekata koji ima visoku efikasnost u pogledu iskorišćenja energije što daje ovom sistemu mogućnost široke primene. Koje su prednosti i mane ovog sistema u odnosu na ostale vidove grejanja.

Pročitaj više

vesti

Ekonomičnost

Koristeći obnovljiv izvor energije, toplotne pumpe voda – voda omogućava veoma jednostavno iskorišćavanje potencijala vode što omogućava veliku uštedu uz maksimalnu energetsku efikasnost. Pogledajmo koje su prednosti a koje mane ovog sistema grejanja u odnosu na druge vidove.

Pročitaj više

vesti

Prilagodljivost okolini

Nakon odluke da implementirate moderan sistem grejanja sledi odluka koji sistem ugraditi i koji je najpogodniji za vaš dom ili poslovni prostor a kako bi se iskoristile sve pogodnosti tog sistema grejanja. Pogledajte komparativni pregled, prednosti i mane ova dva sistema grejanja.

Pročitaj više

Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

Nucleus Energy d.o.o.

Proizvodnja, prodaja i ugradnja toplotnih Sistema

Tel/Fax: +381 21 310 00 76
E-mail: office@nucleus-energy.com
Adresa: Zmaj Ognjena Vuka 20,
Novi Sad, Srbija

Radno vreme:
Pon – Pet: 08h – 16h
Sub: 09h – 15h

Matični broj: 20921609
Poreski br.: 108044682

Sistemi grejanja

Uslovi poslovnja:

Nucleus

Preduzeće Nucleus Energy d.o.o. osnovano je sa ciljem da se unapredi razvoj i proizvodnja toplotnih pumpi. Iskustvo od 30 godina u proizvodnji toplotnih pumpi sa novim tehnologijama današnjice, omogućiće najefikasniji vid grejanja i hlađenja. Ono što vam toplotna pumpa omogućava pored komfora, efikasnog grejanja, niskih troškova eksploatacije jeste i izuzetno štedljivo hlađenje tokom leta.

Facebook
Twiter
Google plus
In
© 2018. Nucleus Energy doo, Novi Sad // Sva prava zadržana

Dizajn Studio Digital , Novi Sad
top