Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad
srpski
madjarski
engleski
Menu Close Menu
Nucleus, Novi Sad
Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

• Sistem Voda Voda - Lux •

Heating solution
Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

Geotermalne pumpe koriste konstantnu temperaturu zemlje kao izvor energije za zagrevanje ili hlađenje rashladne tečnosti jer je temperatura zemlje leti hladnija a zimi toplija od temperatue vazduha. Bilo da se toplotna energija zemlje crpi preko podzemnih voda (bunara) ili direktno preko same zemlje ovaj vide energije je obnovljiv i ne ostavlja nikakve posledice po eko sistem. Svaka toplotna pumpa može da greje, hladi i ukoliko je tako konstruisana može da greje toplu sanitarnu vodu.

Princip rada toplotne pumpe LUX

Svaka toplotna pumpa sastoji se od 4 dela koji predstavljaju osnov celog principa rada a to su Kompresor, isparivač, Kondezator i Expanzioni ventil.

 1. Sredstvo za hlađenje niskog pritiska i niske temperature u tečnom stanju izlazi iz ekspanzioniog ventila i preuzima temperature od okruženja (izvora tolote - voda, vazduh, rasolina…) preko toplotnog izmenjivača (isparivač) usled čega dolazi do isparavanja i rashladna tečnost prelazi iz tečnog u gasovito stanje. Preduslov ovog procesa je da temperatura okruženja (izvora toplote) bude viša od temperature sredstva za hlađenje jer u suprotnom ne bi došlo do preuzimanja toplote a samim tim i isparavanja.
 2. Kompresor usisava gasnu (parnu) fazu sredstva za hlađenje iz isparivača i vrši kompresovanje (sabijanje) tog gasa na visoki pritisak i visoku temperaturu.
 3. Gas pod visokim pritiskom i temperaturom iz kompresora prenosi svoju toplotnu energiju na hladniji medijum za prenos toplote (npr. voda, glikol za grejanje…) preko toplotnog izmenjivača (kondezator) usled čega dolazi do njegovog kondezovanja i vraćanja u tečno stanje.
 4. Posle kondezatora rashladna tečnost dolazi do ekspanzioniog ventila koji ima zadatak da snizi pritisak i temperaturu rashladne tečnosti ispod temperature izvora toplote kako bi se ciklus mogao ponoviti.

Modeli i komponente

NUCLEUS toplotne pumpe isporučuju se fukcionalno spremne za rad, a zavisno od opreme i komfora koji pumpe pružaju proizvode se u tri modela Siplity, Comfort i Lux.

Model Lux se sastoji od sledećih komponenti:

 • Kontroler V510B;
 • Scroll kompresor (Copeland);
 • Pločasti izmenjivač za isparivač i kondezator(Alfa Laval);
 • Četvorokraki prebacni ventil (Danfoss kod modela HC i DHC);
 • Elektro ekspanzionii ventil (Carel);
 • Displej NSD20 (osetljiv na dodir sa mogućnošću sobne instalacije);
 • Modem za daljinsku kontrolu putem mobilne aplikacije (opcija);
 • Davači pritiska na primarnoj i sekundarnoj strani (Carel);
 • Merač protoka na primarnoj strani;
 • Vidno staklo za rashladno sredstvo (Danfoss);
 • Filter sušač (Danfoss);
 • Gasni izmenjivač toplote niskog pritiska (Alfa Laval);
 • Cirkulaciona pumpa sistemske strane (HST, Grundfos);
 • Relej asimetrije faze..
 • Čvrsto metalno kućište zvučno,toplotno i protivpožarno izolovano;
 • 4 cevna priključka (5 priključaka kod HD modela i DHC).

Tehnički podaci
Uputstvo za montažu i upotrebu

toplotna pumpa lux tok energije u prostoru

Tu smo da zajedno sa vama pronađemo najbolje rešenje za vašu kuću, stambenu zgradu, poslovni prostor ili bilo koji drugi objekat koji želite da grejete ili hladite. Toplotna rešenja koja nudimo, a koja koriste obnovljive izvore energije su se pokazala kao odlično rešenje koje donosi uštedu.

Konsultacije i informacije su besplatne. Izbor je na vama.
Pozovite • +381 21 310 00 76 •

okOstala toplotna rešenja

simplity toplotne pumpe

Simplity toplotna pumpa

Toplotna pumpa simplity radi na sličnom principu kao ostale pumpe koje koriste snagu geotermalnih izvora energija sa bitim razlikama koje mogu da doprinesu efikasnijem iskorišćenju energije radi bolje zagrevanja i hlađenja.

comfort toplotne pumpe

Comfort toplotna pumpa

Bilo da se toplotna energija zemlje crpi preko podzemnih voda (bunara) ili direktno preko same zemlje ovaj vide energije je obnovljiv i ne ostavlja nikakve posledice po eko sistem.

vazduh-voda

Vazduh voda toplotna pumpa

Korišćenjem najnovijih tehnologija i tipova rashladne tečnosti(HFO) naše vazduh-voda pumpe postižu visoki koeficijent korisnosti i pri spoljnim temperaturama od -35⁰C.

Linija
banner devojka
top