Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad
srpski
madjarski
engleski
Menu Close Menu
Nucleus, Novi Sad
Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

• Prednosti toplotnih pumpi voda - voda
u odnosu na tradicionalne načine grejanja •

Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

Stalna temperatura čitavog stambenog ili poslovnog prostora, uz jednostavan >odabir željene temperature u svakoj prostoriji,> bez prljavih poslova, angažmana oko pripreme grejnog materijala, a sve to >uz uštedu novca kao još jednog od benefita?

Moguće je! Uz instalaciju sistema sa toplotnim pumpama voda - voda

Izbor “jeftinih” goriva ne garantuje uvek uštedu!

Najzastupljeniji načini grejanja na gas, ugalj ili drva - svakako su ekološki najneprihvatljiviji izbor. Ipak, ono što predstavlja prioritet pri izboru grejanja i instalacije ovakvih grejnih sistema jeste ušteda novca. Međutim, ukoliko se govori o potrebama većih stambenih jedinica ili poslovnih objekata, onda se ova laička misao o uštedi novca na ovaj način svakako dovodi u pitanje.

Grejanje na fosilna goriva i biosmasu jeste najjednostavniji izbor ukoliko je potrebno obezbediti toplotnu energiju za zagrevanje jednog manjeg stambenog prostora, pri čemu se svakako zanemaruje nepraktičnost i zagađenje koje sa ovakvim izborom dolazi, faktori koji su, nažalost, vrlo često, najniže na listi priroteta. Ipak, ukoliko se govori o kompleksnijem objektu sa više prostorija, o stambenoj zgradi ili poslovnoj jedinici - prioriteti bi morali biti drugačije strukturirani, jer jeftinije na prvi pogled ne garantuje uštedu na dugoročnom planu.

Uz odabir sistema grejanja sa toplotnim pumpama voda - voda kao vrhovni priroritet zadržaće se potreba za što manjim troškovima, ali i obezbediti sav dodatni komfor koji se na svakodnevnom ali i dugoročnom planu postiže.

Zaboravite na skladišta, podrume, magacine - sve što vam je potrebno je pod zemljom!

Ukoliko se razmatra mogućnost instalacije sistema grejanja na gas, ugalj ili drva, svakako se mora razmišljati i o potrebnom prostoru za skladištenje grejnog materijala, koji srazmerno veličini objekta koji će se zagrevati, mora biti odgovarajuće veličine. Kao magacinski prostor se često koriste podzemne prostorije objekta, poput podruma velike površine i na ovaj način se zauzima dragoceni prostor, koji može imati bolju namenu.

Prednost toplotnih pumpi voda - voda upravo je u podzemnoj instalaciji, koja ne opterećuje prostor i ne zahteva dodatna ulaganja u obezbeđivanje prostora, njegovo održavanje i transport energenata.

Primera radi, čitav sistem pumpi voda - voda moguće je postaviti ispod parkinga pored objekta, pri čemu se nakon instalacije i aktiviranja sistema ne zahteva nikakvo dodatno ulaganje u održavanje.

Instalacija ovakvog sistema zahteva inicijalno ulaganje, ali u poređenju sa inicijalnim i konstantim ulaganjem u obezbeđenje skladišta i transporta uglja, gasa ili drva - na dugoročnom planu se ovakva investicija dvostruko isplati, kako po pitanju uštede novca, tako i po pitanju jednostavnosti korišćenja i komfora.

Podzemne vode kao izvor energije za rad toplotne pumpe - nikakav problem!

Za instalaciju sistema sa toplotnim pumpama voda - voda najpre je potrebno utvrditi da li postoji izvor podzemnih voda u blizini objekta, koji će biti i glavni, besplatni izvor energije za rad čitavog sistema. Ovo je jedini uslov koji mora biti zadovoljen da bi se nastavilo dalje razmatranje svih prednosti ovakvog načina grejanja.

Laicima često deluje neizvodljivo bilo kakvo bušenje ili pronalaženje podzemnih voda u blizini objekta, posebno ako se govori o objektima na urbanizovanim teritorijama, ali se ovakav način razmišljanja najčešće demantuje procenama stručnjaka. Zato je neohodno zatražiti stručno mišljenje o mogućnosti instalacije sistema toplotnih pumpi voda - voda u konkretnim uslovima i, na opšte iznenađenje, u najvećem broju slučajeva je ovakva instalacija je ne samo moguća već i veoma jednostavn , čak i kada na prvi pogled deluje neizvodljivo.

Izbegnite neizvesne troškove centralnog i grejanja na struju uz toplotne pumpe voda - voda

Po inerciji, a i zbog potencijalne neupućenosti, vrlo često se izbor električne energije nameće kao najbolji. Na ovaj način se izbegava angažovanje oko pribavljanja energenata i njihovog skladištenja, samim tim se prljavi i zahtevni poslovi eliminišu, što svakako garantuje veći komfor, ali se na dugoročnom planu povećavaju troškovi, upravo zbog visoke cene električne ergije, kao i zbog neizvesnosti rasta cena.

Toplotne pumpe voda - voda, koriste električnu energiju minimalno, samo za pokretanje motora, a najveći deo energije, više od tri četvrtine, crpi se bespatno iz obnovljivih izvora prirode - u ovom slučaju se koristi energija podzemnih voda. Ulaganjem 1 kW električne energije za rad pumpe, proizvodi se 4 - 6 kW toplotne energije za sat vremena rada, pri čemu je odnos uložene i dobijene energije između 1:4 i 1:6, što govori i veoma visokom koeficijentu učinka. Rezultat se u praksi ogleda u uštedi novca čak do 85% u odnosu na grejne sisteme drugog tipa.

Uz to svakako ne treba zanemariti i mogućnost dugoročnog planiranja troškova, jer se zavisnost od promene cena klasičnih energenata smanjuje, a stabilan koeficijent učinka garantovan je upravo stabilnošću temeprature podzemnih voda, koja na našim prostorima tokom cele godine iznosi oko 14 °C. Na ovaj način je upravljanje troškovima poptuno u vašim rukama, kao i odabir željene temperature objekta

Ono što doprinosi ekenomičnosti toplotnih pumpi voda - voda jeste istovremena mogućnost korišćenja za hlađenje objekta kao i za zagrevanje sanitarne vode, pri čemu se istovremeno izbegava potreba za ugradnjom posebnog sistema za hlađenje.

Život bez štetnih gasova - prednost toplotnih pumpi voda - voda koja nema cenu

Nažalost, vrlo često se zanemaruje činjenica da 70 % energije koju koristimo dolazi iz ekološki neprihvatljivih i neobnovljivih izvora energije, koji direktno utiču na stvaranje efekta staklene bašte, sa trenutnim, ali i dugoročnim posledicama za život na planeti.

Zbog neupućenosti se često izbor električne energije karakteriše kao najbolja ekološka varijanta, ali se pritom zanemaruje činjenica da se u Srbiji najveća količina električne enrgije stvara upravo iz ovih izvora, u termoelektranama, koje koriste ugalj. Samim tim i električna energija posredno postaje deo lanca uništavanja ekosistema.

Izborom sistema sa toplotnim pumpama voda - voda zagađenost vazduha smanjuje se do 80 % u odnosu na druge grejne sisteme. Ključ je u korišćenju obnovljivih izvora energije, koji ne doprinose stvaranju štetnih gasova.

Ekološka odgovornost u savremenom dobu sve više postaje imperativ, a istovremeno doprinosi i povećanju cena objekata sa ekološki prihvatljivim toplotnim sistemima na tržištu, što za vlasnike većih kompleksa svakako nije zanemariva činjenica.

Nucleus se stara da obezbedi maksimalnu ugodnost uz minimalne troškove, u zavisnosti od individualnih potreba kilejanta, pa su zato tu različiti modeli Nucleus toplotnih pumpi voda - voda (Simplity, Comfor i Lux), koji garantuju kvalitet i potpuni ugođaj.

toplotna pumpa vazduh voda tok energije u prostoru
banner devojka

Izdvojeno iz bloga

vesti

Ekologija

Sistem grejanja putem toplotnih pumpi voda-voda predstavlja moderan pristup zagrevanja objekata koji ima visoku efikasnost u pogledu iskorišćenja energije što daje ovom sistemu mogućnost široke primene. Koje su prednosti i mane ovog sistema u odnosu na ostale vidove grejanja.

Pročitaj više

vesti

Ekonomičnost

Koristeći obnovljiv izvor energije, toplotne pumpe voda – voda omogućava veoma jednostavno iskorišćavanje potencijala vode što omogućava veliku uštedu uz maksimalnu energetsku efikasnost. Pogledajmo koje su prednosti a koje mane ovog sistema grejanja u odnosu na druge vidove.

Pročitaj više

vesti

Prilagodljivost okolini

Nakon odluke da implementirate moderan sistem grejanja sledi odluka koji sistem ugraditi i koji je najpogodniji za vaš dom ili poslovni prostor a kako bi se iskoristile sve pogodnosti tog sistema grejanja. Pogledajte komparativni pregled, prednosti i mane ova dva sistema grejanja.

Pročitaj više

Linija
top