Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad
srpski
madjarski
engleski
Menu Close Menu
Nucleus, Novi Sad
Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

Mane grejanja na biomasu

Nucleus Heating Solution
Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad

Nedavno se pojavila vest da će od jeseni deset srpskih toplana preći na grejanje biomasom. Ovaj projekat predstavljen je kao ekonomičan i ekološki opravdan. Smanjenje upotrebe najzastupljenijih fosilnih goriva svakako je nešto čemu treba težiti, ali korišćenje biomase, pored prednosti koje na prvi pogled ima, ima dosta i mana, koje se olako zanemaruju.

Organsko ne znači čisto

Biomasa predstavlja organsku materiju iz prirode koja nastaje najčešće kao otpad prilikom raznih prirodnih procesa. Za potrebe grejanja najčešće se koristi čvrsta biomasa - drvo, životinjski otpad i izmet, različiti ostaci iz poljoprivrede, a upotrebljavaju se, iako na našim prostorima ređe, i neke vrste algi i trava.

Često se laički zaključuje da biomasa ne nanosi nikakvu štetu prirodi, jer je organskog porekla, pa se ceo proces iskorišćenja energije biomase posmatra kao da se prirodi vraća ono što nam je posudila za korišćenje.

Ipak, istina je nešto drugačija.

Iako je biomasa potpuno organski materijal, proces obrade i sagorevanja ne garantuje da zagađenja neće biti.

Obradom biomase stvara se gas staklene bašte

Iako se kao vodeća ekološka prednost ističe da se sagorevanjem drveta oslobađa približno ista količina ugljen-dioksida koja je bila potrebna za njegov rast, pa se govori o neutralnosti na polju globalnog zagrevanja i stvaranja efekta staklene bašte, ipak se vrlo važna činjenica gubi iz vida. Sam proces obrade, pripreme i transporta materijala za ogrev dovodi do stvaranja velike količine štetnih gasova, što svakako narušava njegovu neutralnost po pitanju emisije ugljen-dioksida.

Emisija azotnog oksida prilikom sagorevanja

Tokom procesa sagorevanja biomase nastaje i etanol, koji dovodi do povećanja količine azotnog oksida u atmosferi. Pored razaranja ozonskog omotača u višim i nižim slojevim atmosfere, velika emisjia azotnog oksida dovodi do stvaranja kiselih kiša i fotohemijskog smoga, koji dovodi do smanjene vidljivosti, a pored toga ima i loš uticaj na zdravlje ljudi.

Azotmonoksid je tip azotnog oksida koji se u najvećoj meri oslobađa sagorevanjem, a može biti smrtonosan, ukoliko se ne poznaju njegove štetne karakterisike i način njegovog nastanka.

Priprema biomase zahteva dosta vremena, prostora i novca

Kao prednost biomase često se naglašava činjenica da se koristi otpadni materijal, pri čemu se sugeriše na praktičnost i ekonomičnost ovakvog vida grejanja. Ono što povećava troškove i čini čitav proces složenijim - jeste priprema materijala, njegov prevoz i skladištenje.


Skladišta moraju biti velikog kapaciteta, s obzirom na to da je za obezbeđivanje optimalne količine toplote prilikom grejanja biomasom - potrebno obezbediti mnogo grejnog materijala.

Grejanje na drva je najrasprostranjeniji vid grejanja biomasom, posebno u ruralnim sredinama ili sredinama sa nerazvijenom mrežom centralnog grejanja. Upravo u ovim manjim stanovima ili kućama pojedinaca mane biomase najviše dolaze do izražaja, ukoliko se ima u vidu svakodnevni napor oko loženja i čišćenja, kao i celogodišnja briga o pribavljanju i čuvanju energenata.

Potencijal prirode se može bolje iskoristiti

Često se dešava da se zbog velikih potreba za energentima poseče dosta šuma, pri čemu se automatski smanjuje ekološka opravdanost ovog tipa grejanja i narušava prirodni ekosistem.

S druge strane, obezbeđivanje čitavih prostora za gajenje materijala koji će služiti kao energenti - nije opravdano sa socijalnog aspekta, jer se iškorišćava i “troši” zemljište pogodno za gajenje poljoprivrednih dobara, odnosno hrane.

Korišćenjem organskih otpada za grejanje, smanjuje se mogućnost za njihovu upotrebu u đubrenju zemljišta, što takođe indirektno dovodi do smanjenja kvaliteta prinosa na dugoročnom planu.


***
Zamena fosilnih goriva biomasom svakako je korak napred u ekološkom smislu, ali u cilju daljeg napretka na tom polju i ostvarivanja bolje energetske efikasnosti uz manje dugoročne troškove, svakako je bolje razmišljati o drugim alternativnim vidovima energije (energija vode, vazduha ili sunca).

U tom pogledu su se zaista odlično pokazali sistemi za grejanje ali hlađenje koji koriste obnovljive izvore energije. Ovakvi sistemi ne samo da donose značajnu novčanu uštedu već su i mnogo efikasniji u pogledu iskorišćenja resursa koji se koriste za stvaranje toplotne nergije.

Kompanija Nucleus-Energy je jedna od firmi sa prostora bivše Jugoslavije, koja proizvodi i ugrađuje toplotne sisteme koji koriste obnovljive izvore energije.

Koristeći energiju iz vode odnosno vazduha, Nucleus sistemi za grejanje predstavljaju odlična rešenja kako za stambene objekte i poslovne prostore tako i za velike prostore poput hale pri čemu donose maksimalnu uštedu i energije i novca.

Linija

Izdvojeno iz bloga

kuća

Kako odabrati toplotnu pumpu

Dok ljudi u Srbiji tek shvataju prednost toplotnih pumpi dok su u svetu toplotne pumpe odavno postale standard. Najteže je odlučiti se na investiciju u toplotnu pumpu, a kada to uradite, ostaje samo odluka koja toplotna pumpa je najbolje rešenje za vas.

Pročitaj više

primena

Primena

Kada treba doneti odluku o instalaciji grejnog sistema, svakako se efikasnost i jednostavna adaptacija svrstavaju u važne prioritete. Sistem sa toplotnim pumpama konstruisan je tako da zadovolji potrebu za praktičnošću i jednostavnošću, zahvaljujući mogućnosti grejanja i hlađenja.

Pročitaj više

podno grejanje

Podno grejanje u kupatilu - da ili ne?

Podno grejanje postaje neizostavni deo hotelskog komfora, ali i sve češći zahtev prilikom instalacije grejnih sistema u kućama i stanovima. Komfor koji nude topli podovi u kupatilu je luksuz kojim bi svako želeo da razmazi sebe i ugodi svom urođenom hedonizmu.

Pročitaj više

Nucleus toplotne pumpe, Novi Sad
top